Politikk

Helse- og omsorgsdepertementet vil ha mer samarbeid mellom lege og farmasøyt, og ber nå Helsedirektoratet utrede hvordan dette kan skje.

Vil ha mer samarbeid mellom leger og farmasøyter

For å få mer samarbeid mellom lege og farmasøyt vil Helse- og omsorgsdepartementet kartlegge hvordan dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Nå skal Helsedirektoratet kartlegge ulike samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyt.

Publisert

Erfaringer fra internasjonale studier viser at samarbeid mellom lege og farmasøyt fungerer godt i etablerte tverrfaglige samarbeidende helseteam, som f.eks. klinisk farmasøyt på sykehus­avdelinger, mellom fastlegekontor og apotek, kommune eller i sykehjem og hjemmesykepleie. Disse miljøene oppnår resultater fordi alle involverte parter har tillit til hverandres kompetanse og ser på deling av oppgaver og ansvar som et positivt bidrag til pasientsik­ker­heten og effektiviteten i helsetjenesten.

Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et tildelingsbrev til Helsedirektoratet der de ber direktoratet nå å kartlegge samarbeidsmodeller mellom legekontor og apotekfarmasøyter.

Helsedirektoratet skal også beskrive og vurdere det pågående arbeidet i britiske National Health Service der de bruker farmasøyter i team med allmennleger og andre helsearbeidere.

– Vi er veldig fornøyde med at departementet tar dette initiativet. Vi har hatt dialog med Legeforeningen om behovet for en slik kartleggingsstudie, og mener dette er nødvendig for å videreutvikle samhandlingen mellom apotekfarmasøyter og leger lokalt. Målet må være å etablere samarbeidsarenaer som kan resultere i enda bedre pasientbehandling, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

– Vi er veldig fornøyde med at departementet tar dette initiativet.Målet må være å etablere samarbeidsarenaer som kan resultere i enda bedre pasientbehandling, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. farmatid.no
Powered by Labrador CMS