Legemidler og biotek

Medisiner som gis til pasienter på sykehus blir som regel forordnet av en lege og gjøres klar av en sykepleier uten at en farmasøyt er involvert. Dette bør endres for å styrke pasientsikkerheten, ifølge en studie.

Studie avdekker når feilmedisinering oppstår på norske sykehus

For å styrke pasientsikkerheten på norske sykehus bør farmasøyter brukes når medisiner blir forberedt og delt ut til pasientene, viser en studie.

Publisert

I 2016 og 2017 ble det registrert om lag fem tilfeller av behandlingsfeil knyttet til medisinbruk hver dag, nesten 3.500 tilfeller. Doktorgradsstipendiat Alma Mulac ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo skriver at minst 27 personer mistet livet etter feilmedisinering og at 177 personer fikk alvorlige skader, ifølge Apotekforeningen.

Flest feil når medisinen deles ut

Hun har avdekket at de fleste feilene knyttet til feilmedisinering oppstår når medisinene deles ut til pasientene.

I sin studie har hun avdekket at farmasøyter ikke er involvert i håndteringen av medisiner på norske sykehus. Her forordnes medisinene av en lege og gis til pasienten av en sykepleier og uten kontroll fra en farmasøyt. Nå anbefaler hun at sykehus i større grad benytter farmasøyter og en totrinnskontroll lik den som utføres på apotek, når medisiner skal deles ut til pasientene.

– Farmasøyter har et spesielt forhold til legemidler, de er veldig nøye med tall og utregninger. Det er ingen andre helsepersonell som kan måle seg med farmasøyter på legemiddelekspertisen. Den kompetansen bør utnyttes bedre for å styrke pasientsikkerheten, mener hun.

Hun viser til at alle medisiner som deles ut på apotek, først forberedes av en apotektekniker og siden kontrolleres av en farmasøyt før pasienten får dem.

– Farmasøyter har et spesielt forhold til legemidler, de er veldig nøye med tall og utregninger. Det er ingen andre helsepersonell som kan måle seg med farmasøyter på legemiddelekspertisen, sier Alma Mulac, doktorgradstipendiat ved UiO.
Powered by Labrador CMS