Legemidler og biotek

Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og byttbare legemidler er viktige grunner til prisnedgangen.

Prisene på legemidler faller kraftig

Økningen i statens legemiddelutgifter har stoppet opp, etter mange år med sterk vekst. Økt konkurranse både om sykehusfinansierte legemidler og byttbare legemidler er viktige grunner til prisnedgang.

Publisert

Det fremgår av en ny rapport om legemiddelutgiftene i Norge som er utført at Apotekforeningen. Analysen er basert på legemiddelstatistikk fra Farmalogg AS for perioden januar til og med august 2019 og sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

I årets åtte første måneder ble det solgt legemidler fra apotek for 18, 1 milliarder kroner. Det er en økning på 1,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i Definerte døgndoser (DDD) var økningen 1,4 prosent, og målt i antall pakninger var økningen 1,1 prosent. Korrigert for volumvekst og kroneverdi er dette en betydelig prisreduksjon, fremgår det av rapporten.

Lavere priser med økt konkurranse

– En forklaring på prisreduksjonen er økt konkurranse på dyre, sykehusfinansierte legemidler. En annen forklaring er generisk konkurranse og trinnprissystemet. Trinnprissystemet sørger for lave priser på legemidler som har gått av patent og fått generisk konkurranse. Stadig flere legemidler blir inkludert i dette systemet. Det skaper konkurranse i markedet, som igjen fører til lavere priser, forklarer Oddbjørn Tysnes, næringspolitisk direktør i Apotekforeningen.

Maksimalpris- og trinnprissystemet er viktig for at staten skal holde kontroll på utgiftene. Trinnpris-systemet sparer samfunnet årlig for om lag 2,6 milliarder kroner, forteller Tysnes.

– I 2018 ble for eksempel de vanligste inhalasjonslegemidlene til bruk mot astma og KOLS, Symbicort og Seretide, gjort byttbare i apotek og trinnpriset. Tiltaket har ført til at statens utgifter til disse to legemidlene er redusert med 25 prosent fra 2018 til 2019, sier Tysnes.

Usikker fremtid

Tysnes forteller at den største usikkerheten om legemiddelutgiftene fremover er bruken av nye og dyre legemidler. Det har kommet mange svært dyre legemidler på det norske markedet, og de er i stor grad avhengig av offentlig finansiering for å bli brukt.

– I 2010 fantes det 15 legemiddelpakninger med en maksimalpris på over 50.000 kroner, åtte år senere hadde det økt til 112 pakninger. Salget av disse pakningene har økt fra 58 millioner kroner i 2010 til 1 599 millioner kroner i fjor, sier Tysnes.

– En forklaring på prisreduksjonen er økt konkurranse på dyre, sykehusfinansierte legemidler. En annen forklaring er generisk konkurranse og trinnprissystemet, sier Oddbjørn Tysnes.

Dette er Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Alle apotek, både privateide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre.

Powered by Labrador CMS