Legemidler og biotek

En bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek vil bidra til god og likeverdig behandling, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen

Har laget felles standard for apotekenes håndtering av legemiddelmangel

En samlet apotekbransje har gått sammen og har laget en bransjestandard som skal bidra til å hjelpe og trygge pasienter som rammes av legemiddelmangel.

Publisert

– Legemiddelmangel er dessverre et sterkt økende problem. Apotekansatte gjør hver dag en viktig jobb med å hjelpe og trygge pasienter som opplever at legemidlet de vanligvis bruker plutselig ikke er å få tak i. Med en bransjestandard om legemiddelmangel er målet å bidra til god og likeverdig behandling i alle apotek, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Du kan se den nye bransjestandarden her.

Det har aldri vært større mangel på legemidler i Norge. Siste oppdaterte tall viser at det i 2019 var 1248 meldinger om legemiddelmangel. Helseminister Bent Høie er klar på at medisinmangelen setter menneskers liv og helse i fare og at det haster med tiltak.

I slutten av oktober sendte derfor regjeringen et lovforslag på høring, som har som formål å nettopp styrke legemiddelberedskapen i Norge.

Departementet foreslår tre tiltak for å trygge legemiddelforsyningen:

  • Lovhjemmel for å pålegge apotek og grossist rasjonering/restriksjoner på salg av legemidler ved fare for en mangelsituasjon
  • Plikt for apotek og grossist til å gi Statens legemiddelverk elektronisk tilgang til lagerstatus slik at Legemiddelverket får oversikt over det totale legemiddellageret i landet.
  • Lovhjemmel for å forby parallelleksport av legemidler slik apotekkjedene ikke kan selge legemidler det er knapphet på til utlandet.

Apotekforeningen har vært kritisk til flere av forslagene fra departementet.

Det økende antallet mangler har gjort rollen til apotek og apotekansatte viktig når det gjelder å bidra til trygg og sikker legemiddelbruk for pasientene. Nå har altså Apotekbransjen gått sammen for å sikre at alle 960 apotek i Norge gir pasientene en god og likeverdig behandling.

Apotekansatte strekker seg langt

Representanter fra de tre store apotekkjedene og sykehusapotekene har sammen laget bransjestandarden. Lund forteller at det har vært enkelt for apotekbransjen å bli enige om en felles standard.

– Det er viktig for oss at pasientene føler seg trygge og at de er blitt godt ivaretatt når de forlater apoteket, på tross av at det kan være en vanskelig situasjon, sier han.

Han forteller at mange apotekansatte strekker seg langt for å hjelpe pasienter som opplever legemiddelmangel.

– Når pasienter opplever legemiddelmangel er det en krevende situasjon også for apotekansatte, og i mange situasjoner føler de seg nok maktesløse. Med en bransjestandard er det beskrevet tydelig hva som forventes av dem og hvilke verktøy de har tilgjengelig. Det tror jeg mange apotekansatte kommer til å sette pris på, sier Lund.

Med en bransjestandard er det beskrevet tydelig hva som forventes av de apotekansatte og hvilke verktøy de har tilgjengelig. Det tror jeg mange apotekansatte kommer til å sette pris på, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. Foto: Apotekforeningen/Kubrix
Powered by Labrador CMS