Legemidler og biotek,   Politikk

Ikke lov i Norge: Danske behandlingsfarmasøyter kan nå fornye visse reseptbelagte medisiner uten å involvere lege. Foto: Apotek1

Nå kan danske farmasøyter skrive ut resept på legemidler

Danske pasienter som bruker et fast legemiddel, kan nå få reseptene fornyet av en farmasøyt. Apotekforeningen applauderer ordningen men vil gå lenger: - Vi ønsker at farmasøytene på norske apotek får selvstendig rekvireringsrett for visse legemidler, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen til HealthTalk.

Publisert

I henhold til den danske ordningen som trådte i kraft i sommer kan såkalte behandlingsfarmasøyter fornye visse reseptbelagte medisiner uten å involvere lege.

Bra for kronikere

En undersøkelse som den danske apotekforeningen har gjennomført viser at mer enn hver fjerde som bruker legemidler fast opplever at de mangler en gyldig resept på deres faste medisin når de står på apoteket for å hente ut medisinen.

Resepter som nå kan fornyes av danske farmasøyter gjelder medisiner som brukes over lang tid, for eksempel ved kronisk sykdom, og inkluderer blant annet astmamedisiner, insulin, statiner, blodtrykksmedisiner og p-piller.

I alt 28 medikamentgrupper er omfattet av ordningen. Behandlingsfarmasøytene har ikke lov til å fornye resepter til gravide, ammende og barn under 15 år.

Hensikten med å utvide farmasøytenes fullmakter er ifølge det danske helsedepartementet å forbedre servicen og tilgjengeligheten av medisiner i befolkningen.

Apotekforeningen i Norge er positiv

- Hva synes den norske Apotekforeningen om denne ordningen?

-Det er positivt at apotekene i Danmark får et utvidet ansvar for pasientoppfølging. Vi oppfatter imidlertid denne ordningen mest som en noe utvidet utgave av det vi i Norge kaller nødekspedisjon. I Danmark har ikke apotekene hatt denne muligheten tidligere. Det som kanskje er mest interessant med den nye ordningen i Danmark, er at det kan være et første skritt på veien mot å gi danske farmasøyter mulighet til å rekvirere visse legemidler på selvstendig grunnlag, eller i det minste å videreføre igangsatt behandling, sier Faksvåg.

- Er dette noe dere savner i Norge?

-Det som er positivt med den danske ordningen at den legger tydelige rammer og lovfester apotekenes rett til gjenordinering. Og ordet behandlerfarmasøyt er et begrep som kan bidra til å tydeliggjøre farmasøytens rolle. Det liker vi og ser gjerne at myndighetene i Norge tenker i samme retning som i Danmark, sier han.

Ønsker selvstendig rekvireringsrett

- Synes du at danskene har gått langt nok?

- I Norge har vi valgt en annen vei, som vi håper kan åpne flere dører for apotekene. Å gi farmasøytene selvstendig rekvireringsrett for visse legemidler er vårt hovedmål. Det ville være et viktig skritt om farmasøytene i Norge får rett til å rekvirere influensavaksiner, noe det faktisk er flertall for i Stortinget og som vi arbeider med å få til. Og ordningen med reseptfrie legemidler med veiledning (farmasøytutlevering red.anm.) kan også bidra til at apotekansatte i Norge får et større selvstendig veiledningsansvar. Vi tror dette er den beste veien videre i Norge, men kommer til å følge nøye med på hvordan ordningen virker og blir tatt imot i Danmark sier Faksvåg.

Må avlegge en prøve

Før de danske farmasøytene kan begynne å skrive ut resepter må de gjennomgå en kort opplæring og bestå en godkjent kunnskapstest.

Det er imidlertid ikke tenkt at farmasøyter skal håndtere alle resepter på de aktuelle legemidlene. Reseptfornyelsen gjelder kun uttak av medisinen i den minste forpakningen. Deretter må pasienten oppsøke lege for å få en ny resept. Etter en reseptfornying må farmasøyten også informere den behandlende legen om dette.

Reseptfornyelsen på apotek koster pasienten 16 danske kroner (ekskl. Mva). I tillegg får apotekene ytterligere 17 danske kroner fra staten, noe som betyr en total kompensasjon på 33 danske kroner per resept som tilsvarer om lag 40 norske kroner.

Vil gå lengre enn danskene: -Vi ønsker at farmasøytene på norske apotek får selvstendig rekvireringsrett for visse legemidler, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen. Foto: Apotekforeningen
Powered by Labrador CMS