Legemidler og biotek

– Nordmenn er generelt svært fornøyd med apoteket sitt. Dette er en anerkjennelse til de ansatte i apotekene om at de gjør en god jobb, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Foto: Kubrix

1 av 3 pasienter er bekymret for legemiddelmangel

Befolkningen har fortsatt høy tillit til apotekene, men er bekymret for at de ikke skal få tak i de legemidlene de trenger. Dette viser tall fra Kantars Apotekbarometer høsten 2019.

Publisert

– Nordmenn er generelt svært fornøyd med apoteket sitt. Dette er en anerkjennelse til de ansatte i apotekene om at de gjør en god jobb, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Tre av fire apotekkunder svarer i undersøkelsen at de er svært fornøyd med det apoteket de benytter mest. Det er ingen som svarer at de er misfornøyde med apoteket. Totalt svarte 1001 personer på undersøkelsen.

Apotekbarometeret viser videre at de aller fleste synes de har god tilgang til apotek i sitt nærområde. 81 prosent sier seg svært tilfredse. De som bor på landet er nesten like fornøyde med tilgjengeligheten som de som bor i byene.

Legemiddelmangel bekymrer

I undersøkelsen spør Kantar i hvilken grad folk bekymrer seg for at det ikke skal være mulig å skaffe de legemidlene de trenger. Blant dem som bruker reseptlegemidler fast, er det 37 prosent som bekymrer seg, mens det er 23 prosent av de som ikke bruker legemidler fast som bekymrer seg. Sett under ett oppgir 31 prosent at de er bekymret.

– Det er ikke så rart at de som trenger medisinene sine mest er mest bekymret. I de fleste tilfellene klarer apotekene å skaffe den pakningen som står på resepten eller et fullgodt alternativt, men et økende omfang av mangler og mye medieomtale har nok gjort mange bekymret, sier Lund.

En kartlegging gjennomført tidligere i år, viser at apotekene ikke finner fullgode alternativer for kunden i opp mot 500 000 tilfeller årlig på grunn av legemiddelmangel.

Dette utgjør bare ca 1 prosent av alle reseptekspedisjonene, men rammer likevel mange legemiddelbrukere.

Får hjelp til å bruke legemidler riktig

Ifølge Apotekbarometeret opplever 8 av 10 personer at informasjonen som gis med legemidler hjelper dem til å bruke medisinen sin riktig.

– Det forteller meg at vi trenger faghandelen apotek mer enn noen gang, sier Lund.

Mange kjenner også til at apotekene har begynt å tilby ulike tjenester de siste årene.

– 35 prosent kjenner nå til at de kan få influensavaksine i apoteket. Det er veldig gledelig. At andelen er så høy etter bare et par år med dette tilbudet i apotek, tyder på at dette er noe folk er opptatt av. Neste år håper jeg apotekene kan tilby vaksinering uten at du trenger ha resept fra legen. Da blir terskelen enda lavere for å ta influensavaksinen. Det vil være bra for folkehelsen, mener Lund.

Fortsatt høy tillit

Ifølge en tillitskår som Kantar har utviklet, og som forteller hvor sterk posisjon apotekbransjen har blant forbrukerne totalt sett, skårer apotekene 78 på en skala fra 1 til 100. Apotekene har fortsatt høyere tillit enn bl.a. sykehusene og legene.

– Jeg synes at apotekansatte gjør en formidabel innsats for å hjelpe de 160 000 personene som hver dag trenger medisiner og rådgivning fra apotekene. Som denne undersøkelsen også viser, opplever de aller fleste at de har et apotek tilgjengelig, at de får de medisinene de trenger, og at de får de gode rådene og hjelpen med på kjøpet, avslutter Per T. Lund.

Powered by Labrador CMS