Coronaviruset

Siden flere av de 8.000 som jobber på apotek selv er smittet, i karantene eller i isolasjon, har flere apoteker blitt stengt de siste dagene.

Apotekene sliter med bemanningen under coronakrisen

Apotekene sliter med å bemanne enkelte butikker på grunn av coronaviruset. Flere steder landet rundt møter kundene stengte dører. Minst 18 apotek midlertidig stengt for kunder på grunn av bemanningssituasjon som følge av covid-19. Noen av disse apotekene opprettholder drift på bakrommet  for å sikre at kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere får legemidler og medisinsk utstyr som de skal.

Publisert

Siden flere av de 8.000 som jobber på apotek selv er smittet, i karantene eller i isolasjon, har flere apoteker blitt stengt de siste dagene.

Av Apotek 1-kjedens om lag 4.000 ansatte er rundt 200 medarbeidere i karantene i dag. Det betyr stengte dører flere steder, men kjedene samarbeider for å sørge for at befolkningen har tilgang på et apotek, uavhengig av kjede.

- Vi er opptatt av at det skal være best mulig dekning av apotek over hele landet. Apotek og apotekkjeder samarbeider nå for å løse dette. Vi har jevnlige møter med medlemmene våre for å løse utfordringene, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Her finner du oversikt over apotek som må holde midlertidig stengt, basert på innrapportering i løpet av det siste døgnet. Listen vil bli oppdatert daglig.

Powered by Labrador CMS