Legemidler og biotek

Fikk ja fra Beslutningsforum: HivNorge er glad for ny hivmedisin

Publisert

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge synes det er svært positiv at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. – Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, sier at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden, sier hun.

Beslutningsforum vedtok på mandag 19. mars at den nye hiv-medisinen Biktarvy kan godkjennes for innkjøp til sykehusene. Denne må imidlertid inngå i LIS-anbud og kan først tas i bruk når neste anbud trer i kraft i kraft i september.

Den samme medisinen ble nektet godkjent av det samme Beslutningsforum i september i fjor, med begrunnelsen at den var for dyr. Beslutningsforum har tidligere sagt nei til flere andre nye hiv-medikamenter etter at anbudsrunden ble innført i januar 2018. Biktarvy, med virkestoffene biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid, er en ny én pille-behandling fra legemiddelselskapet Gilead.

Les artikkelen: Ja til ny hivmedisin

Generalsekretæren sier at HivNorge finner det svært bekymringsfullt at Beslutningsforum stadig har sagt nei til nye og bedre hivlegemidler. – Norske hivpasienter kan dermed gå glipp av alle de nye og mer effektive medisinene som andre land innfører. Vi mener at Beslutningsforums avgjørelse om å frata hivlegemidler som ikke blir godkjent muligheten til å delta i pågående anbudsrunder er uheldig, sier hun.

Beslutningsforum, som består av direktørene fra de fire helseforetakene samt en brukerrepresentant, bestemmer hvilke medisiner som sykehusene i helseforetakene kan kjøpe inn til bruk. I tillegg finnes det et spesialistutvalg for hver diagnose som anbefaler hvilke medisiner som skal prioriteres.

Les generalsekretærens kommentar her.

Overlege Bente Bergersen ved Oslo universitetssykehus Ullevål sier til HivNorge at fordelen med Biktarvy i forhold til Genvoya er at man slipper kobisistat-boosteren som gir flere interaksjoner. Fordelen med Biktarvy i forhold til Triumeq er at man slipper å ha svar på HLAB5701 før oppstart.

– Nå som stadig flere kan greie seg med kun to virkestoffer er jeg usikker på hvor stor plass Biktarvy kommer til å få i hivbehandlingen i Norge i årene framover. Men hvis prisen er satt så lavt at den vinner anbudet, er det nok mange pasienter som kan skifte til den uten at det skaper nevneverdige problemer.

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.


Powered by Labrador CMS