Politikk

Babcock anker ikke dom om virksomhetsoverdragelse. Babcock har 10 ambulansefly av typen Beech B250 (bildet) og et jetfly av typen Cessna Citation Latitude. Foto: BSAA/Johnny Vaet Nordskog

Babcock anker ikke dommen om virksomhetsoverdragelse

Luftambulanseoperatøren Babcock anker ikke dommen fra Nord-Troms tingrett, som slo fast at overtakelsen av ambulanseflykontrakten og 91 piloter, var en virksomhetsoverdragelse. Selskapet begrunner sin avgjørelse med at det er viktig at pilotene har sikkerhet for sine arbeidsplasser ved fremtidige operatørbytter.

Publisert

Daglig leder for Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen, synes det er bra at pilotene nå har fått avklart at de har jobb videre i tjenesten, uavhengig av operatørbytter.

- Vi synes det er bra at våre medarbeidere nå vet at de er sikret jobb i tjenesten om det skulle bli et nytt operatørbytte. Det skaper en stabilitet og forutsigbarhet for pilotene som også vi ønsker, sier Hansen.

Fredag 6. mars besluttet Nord-Troms tingrett at Babcock gjennomførte en virksomhetsoverdragelse da de overtok ambulanseflykontrakten og 91 piloter fra den forrige operatøren Lufttransport.

Skal bruke ressursene på utvikling

Hansen legger også vekt på at det er ressurskrevende å ha en rettssak gående, og at dette går på bekostning av andre viktige oppgaver.

- Vi er alle tjent med å legge denne saken bak oss og se fremover. Vi mener det er bedre at vi bruker kreftene våre på å videreutvikle ambulanseflytjenesten til beste for befolkningen, spesielt i Nord-Norge, sier Hansen.

HR-perspektivet trumfet det juridiske

Også Babcocks egen advokat og HR-sjef, Juha Seppola, er opptatt av å sette strek og gå videre.

- Rent juridisk inneholder dommen etter vår mening mange svake punkter, og det hadde rent prinsipielt vært interessant å se utfallet av en anke. Men ut fra et HR-perspektiv ville det vært svært lite gunstig å ha en slik sak gående i rettsapparatet i lang tid. Og når begge parter i bunn og grunn ønsker det samme, nemlig forutsigbarhet for en viktig yrkesgruppe, er det bra at vi nå kan sette strek, sier Seppola.

Får betydning for ansiennitet

Konsekvensene for Babcock av at dommen blir stående er ikke helt klarlagt, men dommen vil få konsekvenser for hvordan man skal beregne ansienniteten mellom pilotene som kom fra tidligere operatør ved overtakelsen 1. juli 2019, og de som var ansatt i Babcock før overtakelsen. Dette har først og fremt betydning for intern rangering for mulighet for opprykk fra styrmann til kaptein, valg av base, og andre operative forhold. Tariffavtalen som ble godtatt av pilotene i en uravstemning i november, vil ifølge Babcock fortsatt gjelde.

ANKER IKKE: Daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance sier at selskapet har bestemt seg for ikke å anke dommen i Nord-Troms tingrett som konkluderte med at overtakelsen av ambulanseflykontrakten var en virksomhetsoverdragelse. Foto: BSAA
Powered by Labrador CMS