Legemidler og biotek

Alliance Healthcare Norge - Boots Norge sin apotekgrossist - vant gigantisk legmiddelanbud . Årlig omsetning på avtalen er nesten 6 milliarder kroner.

Vant gigantisk legemiddelanbud

De fire regionale helseforetakene i Norge og Forsvaret har nå inngått ny grossistavtale for legemidler. Kontrakten er tildelt Boots Norge sin apotekgrossist, Alliance Healthcare Norge. Årlig omsetning på avtalen er nesten 6 milliarder kroner. - Vi er svært glade for at vi har fått fornyet tillit, sier administrerende direktør Anders Larsson i Boots Norge.

Publisert

Avtalens varighet er 4 år med ensidig rett for de regionale helseforetakene til å forelenge den med 2+2 år. Det betyr at avtalen maksimalt kan ha 8 års varighet - noe som vil gi Alliance Healthcare en omsetning på nesten 50 milliarder kroner.

Den nye grossistavtalen gir bedre beredskap ved mangel på legemidler, og trer i kraft 1. februar 2021. Det er lagt inn større beredskapslager i denne nye avtalen sammenlignet med den forrige.

Legemiddelgrossisten Alliance Healthcare Norge eies av Boots Norge som også eier Boots-apotekene. Anders Larsson har akkurat tatt over som administrerende direktør i Boots Norge, og den gigantiske grossistavtalen er svært gode nyheter for den nye toppsjefen.

- Vi er svært glade for at vi har fått fornyet tillit. Alliance Healthcare har som målsetning å være Norges ledende legemiddelgrossist. Vi er stolte av at investeringene vi har lagt ned for å sikre kvaliteten i leveransene og sikkerhet i legemiddelforsyningen gjør at helseforetakene ønsker å fortsette samarbeidet, kommenterer administrerende direktør i Boots Norge/Alliance Healthcare Norge, sier Anders Larsson til HealthTalk. .

Alliance Healthcare Norge AS har forøvrig også det eksisterende grossistavtalen med de regionale helseforetakene, og det er ingen tvil om at Boots Norge har satt mye inn på å vinne det nye anbudet. Alliance Healthcare forsterker med dette sin posisjon som Norges største legemiddelgrossist.

Styrket legemiddelberedskap

-De regionale helseforetakene er godt fornøyd med å få denne avtalen på plass. Ikke minst betyr dette mye for beredskapen i en tid som preges av ustabil tilgang på legemidler, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Sykehusapotekforetakene i de fire regionene har på vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomført en anskaffelse av grossisttjenester for legemidler.

Avtalen omfatter de regionale helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Forsvaret. Avtalens varighet er 4 år med ensidig rett for de regionale helseforetakene til å utøve opsjoner på 2+2 år. Det betyr at avtalen maksimalt kan ha 8 års varighet - med en omsetning på nesten 50 milliarder kroner.

Samarbeid med forsvaret

Helse- og omsorgsdepartementet ba i brev av 30. januar 2019 de regionale helseforetakene vurdere mulighetene for et samarbeid med Forsvaret innen innkjøpsområdet. I tilbakemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet ble det pekt på at den pågående anskaffelsen av grossistavtale kunne være et første område å samarbeide om. Dette samarbeidet er etablert og leveranser til Forsvaret er derfor innlemmet i konkurransen. Forsvaret skal ha legemidler til eget apotek og til beredskap. Forsvaret vil signere egen avtale og stå juridisk ansvarlig for denne.

Årlig omsetning på 5,9 milliarder kroner årlig

Anskaffelsen er estimert til å ha et økonomisk omfang på 1,5 – 1,9 mrd kroner årlig. Dette beløpet omfatter verdien av varer som ikke er anskaffet gjennom andre avtaler. Total årlig verdi av volumet som skal håndteres gjennom grossisten er om lag 5,9 mrd kroner, opplyser Helse Sør-Øst.

Styringsgruppen for prosjektet innstilte enstemmig på at kontrakten tildeles Alliance Healthcare Norge AS. De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har sluttet seg til dette.

-De regionale helseforetakene er godt fornøyd med å få denne avtalen på plass. Ikke minst betyr dette mye for beredskapen i en tid som preges av ustabil tilgang på legemidler, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.
Powered by Labrador CMS