Takeda: Nasjonale retningslinjer for myelomatosebehandling
Tobias Schmidt Slørdahl (M.D. Ph.D. Forsker) holdt 4 februar et webinar om nasjonale retningslinjer for myelomatosebehandling, se webinaret i reprise her
Hvordan håndteres jernmangel og jernmangelanemi hos pasienten med inflammatorisk tarmsykdom?
Overlege Trond Espen Detlie, Professor Jørgen Jahnsen og Seksjonsoverlege Svein …
FLS/DXA kurs: Hvordan oppdager, utreder og behandler vi bruddpasienter?
FLS/DXA kurs: Hvordan oppdager, utreder og behandler vi bruddpasienter?
OLEA-studien ved Emelie Rotbain
MD, Ph.d. student Emelie Curovic Rotbain presenterer funnene i OLEA …
Cell Talk ep. 1 - Overlege Alexander Fosså om pasienter …
Hva betyr det å bli syk med blodkreft i dag? …
Fastlegens utfordringer innen fedmebehandling
I dette webinaret tok 6 eksperter angående temaet opp fedme …
Nytteverdien av skjelettscintigrafi ved hjerte-amyloidose
Anders Hodt, spesialist i nukleærmedisin ved OUS Ullevål sykehus forklarer …
Hjerteamyloidose
Einar Gude, spesialist i kardiologi ved OUS Rikshospitalet
Hva er amyloidose?
Tale Norbye Wien, Spesialist i nyremedisin ved Vestre Viken Bærum …
Espen Dietrichs om fremskreden Parkinsons sykdom
Om lag 8 000 nordmenn har Parkinsons sykdom. - Det …
Hvordan behandle pasienter med fedme? Episode 1
Serena Tonstad er overlege, dr. med. ved seksjon for preventiv …
Hvordan behandle pasienter med fedme? Episode 2
Medikamentell behandling av fedme, et innblikk i pasientreisen ved Serena …
Takeda: Nasjonale retningslinjer for myelomatosebehandling
Tobias Schmidt Slørdahl (M.D. Ph.D. Forsker) holdt 4 februar et …
Photocure - Hvordan bruke fleksibelt skop med Hexvix i poliklinikk?
Urolog Recep Øzeke, urolog Tina Kornmo og urolog Stig Müller …
Mestringsmedisin i praksis
La deg inspirere av dr. Audun Myskja som i dette …
Tid for trening - også for kreftpasienter
Fysisk aktivitet er viktig for oss, også etter en kreftdiagnose! …
Hva er nevroendokrin kreft?
Lurer du også på hva nevroendokrin kreft egentlig er? Da …
Start et samarbeid med HT Brand Studio
De siste 12 månedene har vi i HT Brand Studio …