WHO: Covid-19 en pandemi

Legemidler og biotek
Begrunnelsen er en alarmerende vekst i antallet smittede og døde utenfor Kina. Det er nå over 118.000 tilfeller i 114 land. 4291 mennesker har dødd.