Resultatene fra VOYAGER PAD-studien vil endre behandlingen av de rundt 2500 norske pasientene med røykebein som gjennomgår revaskulering hvert år, sier den anerkjente danske professoren og karkirurgen Henrik Sillesen, ved Rigshospitalet.

Legemidler og biotek

VOYAGER PAD-studien: - Vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe

- Blodfortynneren Xarelto (Rivaroxaban) i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter med røykebein. Den nye kunnskapen vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe.