VOYAGER PAD-studien: - Vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe

Legemidler og biotek
Resultatene fra VOYAGER PAD-studien vil endre behandlingen av de rundt 2500 norske pasientene med røykebein som gjennomgår revaskulering hvert år, sier den anerkjente danske professoren og karkirurgen Henrik Sillesen, ved Rigshospitalet.
- Blodfortynneren Xarelto (Rivaroxaban) i kombinasjon med aspirin forebygger alvorlige kardiovaskulære hendelser som slag, hjerteinfarkt, død og amputasjoner blant pasienter med røykebein. Den nye kunnskapen vil endre behandlingspraksis for en oversett pasientgruppe.