Voltarol blir reseptbelagt

Legemidler og biotek
Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler blir reseptpliktige fra 6. juli.
Legemiddelverket har bestemt at reseptfrie Voltarol (diklofenak) kapsler og tabletter blir reseptpliktig fra 6. juli 2020. Årsaken er at Voltarol kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.