ASH 2021
Mer enn 80 prosent av pasientene med alvorlig beta-talassemi som ble behandlet med Zynteglo forblir transfusjonsuavhengige etter fem års oppfølging. Noen få pasienter fortsetter å ha nytte av behandlingen i opptil syv år. Det viser sammenslåtte data fra flere kliniske studier presentert av Bluebird Bio på det årlige møtet til American Society of Hematology - #ASH2021.

Legemidler og biotek

ASH 2021: Vil nye langtidsdata gi genterapi mot sjelden blodsykdom en ny sjanse i Norge?

For ett år siden sa Beslutningsforum nei til å innføre genterapien Zynteglo for behandling av blodsykdommen beta-talassemi. Begrunnelsen var at det var stor usikkerhet knyttet til langtidseffekten og prisen på om lag 18 millioner kroner per pasient, var for høy. Det samme var konklusjonen i EU-landene.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)