En stor randomisert studie viser at Remdesivir reduserte tiden det tok å bli frisk. Pasientene som fikk Redesivir ble i gjennomsnitt restituert etter 11 dager mot 15 dager for de som fikk placebo, som er en forbedring på 31 prosent.

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

Viktig studie: Gileads Covid-19-medisin har effekt på alvorlig syke pasienter

En stor klinisk studie med Gileads antivirale legemiddel Remdesivir som er gjennomført av amerikanske helsemyndigheter, viser at det eksperimentell legemidlet har effekt mot Covid-19, sykdommen som forårsakes av coronaviruset.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)