Varsler at Luftambulansetjenesten kan bli satt delvis ut av spill

Coronaviruset
Varsler lavere kapasitet: Til nå har beredskapen vært tilnærmet normal, men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene, melder luftambulansen. Foto: BSAA/Johnny Vaet Nordskog
- Til nå har beredskapen vært tilnærmet normal, men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene. Det vil bety at luftambulansetjenesten må gjøre en strengere prioritering av oppdrag. I en sårbar situasjon vil flyvninger prioriteres etter hvor kritisk situasjonen er for hver enkelt pasient.