Evusheld, som er utviklet av AstraZeneca, klargjøres for bruk på en pasient på University of Washington edicine Clinic. Antistoffkombinasjonen er nå godkjent i Europa. Foto: NTB

Coronaviruset

Forebyggende koronalegemiddel fra AstraZenca er godkjent

EU har godkjent Evusheld, et legemiddel som ved hjelp av to humane antistoffer skal forebygge koronasykdom. Evusheld er først og fremst beregnet for dem som ikke har god nok effekt av vaksine mot covid-19 eller som ikke kan eller bør ta vaksinen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)