Det kan være en mulig sammenheng mellom Janssen-vaksinen og sjeldne blodpropper, sier EUs legemiddelbyrå EMA.– Nå vil vi ta betraktningene med til ekspertgruppen og i FHIs endelige vurdering, der det selvfølgelig skal tas hensyn til. Men det er for tidlig å si om det får noen betydning, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: NTB

Legemidler og biotek,   Coronaviruset

EMA: Mulig sammenheng mellom Janssen-vaksinen og sjeldne blodpropper. Legemiddelverket: - For tidlig å si hva dette betyr for Norge

Det er en mulig, men sjelden sammenheng mellom Janssen-vaksinen og uvanlige blodpropper med lavt antall blodplater, ifølge EUs legemiddelbyrå EMA. EMA understreker at nytten ved å bruke vaksinen fortsatt er større enn risikoen det medfører. Legemiddelverket sier det er for tidlig å si om dette får betydning i Norge.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)