Professor Rebecca Jane Cox ved Influensasenteret, UiB. Foto: Jørgen Barth

Legemidler og biotek

Universitetet i Bergen deltar i internasjonalt samarbeid for raskere utvikling av nye vaksiner

Gjennom det internasjonale vaksineprosjektet «Inno4Vac» skal Universitetet i Bergen bidra til forsking og innovasjon for å muliggjøre raskere utvikling og produksjon av nye vaksiner.