Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

To nye genterapier til voksne med lymfekreft skal vurderes av Beslutningsforum