To norske biotekselskaper inngår lisensavtale til 100 millioner

Legemidler og biotek