Legemidler og biotek

To norske biotekselskaper inngår lisensavtale til 100 millioner