- Jeg overrasket over at folks tillit til legene øker i en tid der det er mye oppmerksomhet om høyt arbeidspress og knappe ressurser og en fastlegeordning som knaker i sammenføyningene, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Legemidler og biotek

Tilliten til legene øker

Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil