- Jeg overrasket over at folks tillit til legene øker i en tid der det er mye oppmerksomhet om høyt arbeidspress og knappe ressurser og en fastlegeordning som knaker i sammenføyningene, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Legemidler og biotek

Tilliten til legene øker