Tecentriq/Avastin-kombo forlenger overlevelsen betydelig for pasienter med alvorlig leverkreft

Legemidler og biotek
For første gang viser en fase III-studie med immunterapi en forbedret overlevelse for pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres sammenlignet med Nexavar, som er dagens standardbehandling.
En kombinasjon av immunterapien Tecentriq og Avastin - begge Roche-medisiner - øker overlevelsen betydelig hos pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres, sammenlignet med standardbehandlingen Nexavar fra Bayer.