For første gang viser en fase III-studie med immunterapi en forbedret overlevelse for pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres sammenlignet med Nexavar, som er dagens standardbehandling.

Legemidler og biotek

Tecentriq/Avastin-kombo forlenger overlevelsen betydelig for pasienter med alvorlig leverkreft

En kombinasjon av immunterapien Tecentriq og Avastin - begge Roche-medisiner - øker overlevelsen betydelig hos pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres, sammenlignet med standardbehandlingen Nexavar fra Bayer.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)