28,4 millioner kirurgiske inngrep vil bli utsatt på verdensbasis. BIldet; Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Leger og sykepleiere i dyp konsentrasjon. Foto: NTB

Coronaviruset

Sykehus venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange. 64.442 prosedyrer i Norge er kansellert, hvorav 3.571 prosedyrer er relaterte til kreftsykdom og vil koste helsevesenet 2 milliarder kroner å hente inn.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)