28,4 millioner kirurgiske inngrep vil bli utsatt på verdensbasis. BIldet; Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Leger og sykepleiere i dyp konsentrasjon. Foto: NTB

Coronaviruset

Sykehus venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange. 64.442 prosedyrer i Norge er kansellert, hvorav 3.571 prosedyrer er relaterte til kreftsykdom og vil koste helsevesenet 2 milliarder kroner å hente inn.