Det svenske Tandvårds och Läkemiddelsformånsverket, TLV, konkluderer i en helseøkonomisk analyse at Genterapien Zolgensma er kostnadseffektiv. Nå er også det danske Medicinrådet i gang med en helseøkonomisk analyse. Men i Norge har Beslutningsforum for nye metoder bestemt at det ikke skal lages en slik analyse. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Svenske legemiddelverket: Genterapien Zolgensma er kostnadseffektiv

Mens det svenske legemiddelverket konkluderer at genterapien Zolgensma er kostnadseffektiv i behandlingen av den alvorligste formen for sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) - sier norske Beslutningsforum nei til å lage en helseøkonomisk analyse. Zolgensma er kjent som verdens dyreste legemiddel og én behandling koster om lag 20 millioner kroner.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil