De nye helikoptrene er for store til å lande på dagens landingsplass. NTB

Statsforvalteren: Midlertidig helikopterlandingsplass i Oslo er en risiko for pasientene

De nye helikoptrene er for store til å lande på dagens landingsplass. Den midlertidige landingsplassen til Ullevål sykehus utgjør en risiko for pasientsikkerheten, mener Statsforvalteren.