Statsbudsjettet 2022
Regjeringen vil gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022 til utbygging av kreftsenteret på Sykehuset Telemark som skal dekke stordelen av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Foto: NTB

Politikk

Vil sette i gang sykehusutbygging i Skien, Ahus og Haugesund

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging av kreftsenteret på Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.