Statsbudsjettet 2022
– Fastlegene spiller en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten. Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud der de bor, men ordningen er under press. I statsbudsjettet følger vi derfor opp handlingsplanen for allmennlegetjenesten og setter inn flere tiltak for å øke rekrutteringen og sørge for at innbyggerne har en fastlege å gå til i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: NTB

Politikk

Regjeringen vil styrke fastlegeordningen

Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 300 millioner til å styrke allmennlegetjenesten i 2022.