Spedbarnspsykiatri: - Vi kan ikke vente og se

Helse og livsstil
Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. Den psykiske helsen etableres allerede fra fødselen, sier Britt Robertsen på BUPP Moss.
- Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 år. De yngste barnas stemme kan lett forsvinne, sier seksjonsleder Britt Robertsen på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss.