– RAS-mutert benmargskreft har dårlig prognose og det er i dag ingen målrettete behandlingsalternativ tilgjengelig for denne pasientgruppen. TG01 har vist lovende resultater i tidligere studier, og vi ønsker nå å teste om TG-vaksinering kan bidra til å forsterke og forlenge responser i benmargskreft, sier overlege Fredrik Schjesvold. Han skal lede studien.

Legemidler og biotek

Skal teste norsk kreftvaksine mot RAS-mutert benmargskreft

20 pasienter skal behandles med den eksperimentelle kreftvaksinen TG01 fra det norske bioteknologiselskapet Targovax.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)