Sanofis MS-legemiddel viser lovende resultater: - Kan transformere MS-behandlingen

Legemidler og biotek
Et nytt MS-legemiddel som foreløpig bærer navnet SAR442168, har god effekt på relapserende multippel sklerose viser en klinisk studie. Foto: Flickr/Sanofi
Legemidlet som foreløpig bærer navnet SAR442168, har god effekt på relapserende multippel sklerose viser en klinisk studie. Når tror det franske legemiddelfirmaet Sanofi at legemidlet kan bli den første sykdomsmodifiserende behandlingen som modulerer skade forårsaket av multippel sklerose i hjernen.