Perjeta kan nå benyttes til behandling av kvinner med den agressive HER2-positiv brystkreft – både ved lymfeknutepositiv tidlig brystkreft og metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft.

Legemidler og biotek

Norske brystkreftpasientar får «revolusjonerende medisin»

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv brystkreft før og etter kirurgi.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)