Perjeta kan nå benyttes til behandling av kvinner med den agressive HER2-positiv brystkreft – både ved lymfeknutepositiv tidlig brystkreft og metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel brystkreft.

Legemidler og biotek

Norske brystkreftpasientar får «revolusjonerende medisin»

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag 17. juni at brystkreftmedisinen Perjeta skal innføres i spesialisthelsetjenesten til behandling av tidlig HER2-positiv brystkreft før og etter kirurgi.