Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft. Totaloverlevelse ble forlenget med syv måneder ved å bruke Tecentriq. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel, Sveits. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Roche sin immunterapi Tecentriq er godkjent i Europa for brystkreft

Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft som er vanskelig å behandle. - Jeg forventer at denne behandlingen vil kunne tilbys norske brystkreftpasienter i tidlig i neste år.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)