Riksrevisor Per-Kristian Foss la torsdag fram undersøkelsen der det er avdekket at det er store geografiske forskjeller i hvordan familier med barn som har funksjonsnedsettelse får hjelp Foto: NTB

Politikk

Riksrevisoren: Lite hjelp til familier med barn med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonen slår fast at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må bruke mye tid og får lite veiledning til å finne fram til hjelpen de trenger.