Artiklene i NEJM presenterer de endelige resultatene fra studiene BE RADIANT og BE SURE - to head-to-head-studier som sammenlignet effekt og sikkerhet til bimekizumab mot henholdsvis sekukinumab (Cosentyx) og adalimumab (Humira).

Legemidler og biotek

To psoriasis-studier viser at flertallet av pasientene oppnår symptomfri hud

Psoriasisbehandling med monoklonale antistoffer er i vinden, og nå er to studier med bimekizumab publisert i The New England Journal of Medicine. De viser at flertallet av pasientene med moderat til alvorlig plakkpsoriasis oppnår symptomfri hud - PASI 100 - etter 16 ukers behandling.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)