Mandag får Beslutningsforum en redegjørelse om hvordan forhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og Novartis går om en resultatbasert prisavtale for genterapien Zolgensma.

Legemidler og biotek

Prisforhandlingene om genterapi til SMA-barna trekker ut - men forhandlingsklimaet er godt

I mai ga Beslutningsforum grønt lys for at Sykehusinnkjøp kan inngå en resultatbasert prisavtale med Novartis for genterapien Zolgensma i behandlingen av barn med spinal muskelatrofi (SMA). Men forhandlingene er krevende og trekker ut i tid. - Forhandlingene har dessverre tatt lengre tid enn vi opprinnelig hadde håpet på, forteller Petteri Knudsen.