Opptil 1000 norske pasienter i ny coronastudie skal teste ut malaria- og ebolamedisin

Legemidler og biotek
Norge er først ute i oppstarten av WHOs globale coronastudie. Klinisk farmasøyt ved Ullevål sykehus, Katerina Nezvalová-Henriksen, viser malariamedisinen det skal forskes på i første omgang. Foto: Anders Bayer, OUS.
22 norske sykehus skal delta i en internasjonal studie av en malariamedisin og en ebolamedisin som de håper har effekt på covid-19. Opptil 1000 norske pasienter kan bli med på utprøvingen.