Onkologisk Forum ’21 | Rolf J. Ledal: Hjernesvulstforeningen: - Skuffet over evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder

Torsdag ble evalueringsrapport fra Proba samfunnsanalyse om Systemet for nye metoder presentert. - Dagens system er gårsdagens metode for å godkjenne nye legemidler og behandlinger for pasienter som har alvorlige sjeldne sykdommer. Det sier Rolf Ledal som er generalsekretær i Hjernesvulstforeningen. - Jeg etterlyser raskere og mer åpne beslurtningsprosesser, sier han i dette intervjuet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)