Vi snakker med sentrale personer i norsk kreftforskning- og behandling. Også Sigbjørn Smeland, Klinikkleder på Kreftklinikken på OUS, og Kjetil Taskén som er direktør for Institutt for kreftforskning OUS, deltok. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Video-podcast: Stor nasjonal kreftstudie med presisjonsmedisin er i gang

IMPRESS Norway er en nasjonal studie der pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft får mulighet til å prøve ut godkjent presisjonsmedisin på nye indikasjoner basert på molekylære endringer i kreftsvulsten. Studien ble startet opp våren 2021 og ledes av professor Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)