Vi snakker med sentrale personer i norsk kreftforskning- og behandling. Også Sigbjørn Smeland, Klinikkleder på Kreftklinikken på OUS, og Kjetil Taskén som er direktør for Institutt for kreftforskning OUS, deltok. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek

Video-podcast: Stor nasjonal kreftstudie med presisjonsmedisin er i gang

IMPRESS Norway er en nasjonal studie der pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft får mulighet til å prøve ut godkjent presisjonsmedisin på nye indikasjoner basert på molekylære endringer i kreftsvulsten. Studien ble startet opp våren 2021 og ledes av professor Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus.