-Dette er en meget effektiv medisin, og vi tror kombinasjonen venetoklaks og azacitidin blir standard behandling for pasienter som ikke kan motta intensiv cellegift, sier Professor og overlege Bjørn Tore Gjertsen. Foto: Kreftforeningen

Bransjenytt

Tror kombinasjonen Venclyxto og azacitidin blir standardbehandling for pasienter som ikke kan motta intensiv cellegift.

EU-kommisjonen har godkjent Venclyxto (venetoklaks) i kombinasjon med azacitidine eller decitabine til behandling for voksne pasienter med nylig diagnostisert akutt myelogen leukemi (AML), som ikke kan behandles med for intensiv kjemoterapi. Norsk ekspert tror dette kan bli den nye standardbehandlingen.