Fredrik Schjesvold leder Oslo Myelomatosesenter og er overlege på avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus. Han forteller at han er skuffet men ikke overrasket over at Empliciti og Ninlaro fikk tommelen ned i dagens møte i Beslutningsforum.

Legemidler og biotek

To kombinasjonsbehandlinger mot benmargskreft fikk ja - to fikk nei. - Det er jo som forventet

Patentutløp på det effektive legemidlet Revlimid (lenalidomid) har sendt prisen ned med over 90 prosent. Legemidlet inngår i en rekke kombinasjonsbehandlinger av myelomatose. Prisreduksjonen gjorde at Beslutningsforum i mandagens møte revurderte fire tidligere beslutninger. Fasit er at to behandlinger ble innført mens to fikk nei.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)