Kristin Bratberg Madsen har primær myelofibrose. Hun takker den engasjerte vikaren til fastlegen for at diagnosen ble stilt tidlig i forløpet. Kristin håper fastlegene kan sette seg litt mer inn i gruppen av blodsykdommer hun tilhører. - Legene bør ha veldig lav terskel for å ta en full blodanalyse sende prøver videre til hematolog hvis de finner avvik, sier hun. Foto: Harald Herland

Takker den engasjerte fastlegen for at kreftdiagnosen ble stilt tidlig

I 2013 var Kristin Bratberg Madsen 48 år og alt var «på stell», som hun selv uttrykker det. At hun hadde den sjeldne blodkreftsykdommen myelofibrose, var det ingen tegn på. Kristin kan takke den nyutdannede og engasjerte vikaren til fastlegen for at diagnosen ble stilt tidlig i forløpet.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)