WCLC 2021
Presisjonsmedisinen Enhertu viser nå at den også har effekt på HER2-positiv lungekreft. Nylig ble den godkjent i Europa for behandling av metastatisk HER2 positiv brystkreft og FDA har godkjent Enhertu for HER2 positiv lokalavansert eller metastatisk magesekkreft Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Presisjonsmedisinen Enhertu med sterke resultater mot HER2-positiv lungekreft

Enhertu viser betydelig effekt i pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft som tidligere har gjennomgått flere behandlinger. Enhertu er et monoklonalt antistoff som frakter med seg en cellegift som leveres direkte til kreften.