WCLC 2021
Bristol Myers Squibb har presentert fase 3-data fra CONFIRM-studien. Dette er den første terapien som i en randomisert fase 3-studie viser økt overlevelse for pasienter med brysthinnekreft som har sykdomsprogresjon etter førstelinje standardbehandling med kjemoterapi. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Opdivo med nye sterke overlevelsesdata i behandlingen av brysthinnekreft

Immunsjekkpunkthemmeren Opdivo (nivolumab) forlenger overlevelsen hos pasienter med brysthinnekreft som har fått tilbakefall etter kjemoterapi.