EU-kommisjonen har godkjent Tecentriq som førstelinjebehandling for voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Bransjenytt,   Forskning

Nytt behandlingsalternativ for lungekreftpasienter er godkjent

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi til behandling av ikke-småcellet lungekreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)