EU-kommisjonen har godkjent Tecentriq som førstelinjebehandling for voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft Foto: Getty Images

Legemidler og biotek,   Bransjenytt,   Forskning

Nytt behandlingsalternativ for lungekreftpasienter er godkjent

EU-kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi til behandling av ikke-småcellet lungekreft.