Ny presisjonsmedisin er godkjent for pasienter med metastatisk brystkreft

Legemidler og biotek
Piqray er den første og eneste godkjente behandling for pasienter med avansert brystkreft, hvor svulsten har en PIK3CA-mutasjon..
Piqray har fått markedsføringstillatelse til å behandle pasienter med metastatisk, hormonfølsom brystkreft som har en spesifikk mutasjon i genet kalt PIK3CA som driver tumorutviklingen.