ESMO 2021
Butterflyglioblastom (bGBM) er en sjelden undergruppe av glioblastom hvor svulsten har utbredelse til begge hjernehalvdeler. Sykdommen er vanligvis assosiert med en dyster diagnose. Foto: Getty Images

Forskning

Ny norsk studie: flere behandlingsmodaliteter kan forbedre overlevelsen ved sjelden hjernekreft

I en ny retrospektiv populasjonsstudie analyserte norske forskere pasienter diagnostisert med butterflyglioblastom. De ville se på hva slags behandling pasientene hadde fått og hvordan det påvirket utfallet. Pasienter med flere behandlingsmodaliteter hadde bedre overlevelse, men det er ikke sikkert dette er rett fremgang for alle.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)