ASCO 2022
Den nye KRAS-hemmeren Adagrasib krympet lungekreften hos 43 prosent av lungekreftpasientene med en KRAS G12C-mutasjon Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny KRAS-hemmer krympet lungekreften hos 43 prosent av pasientene

Tumorbyrden ble redusert hos 43 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft som fikk det nye målrettede legemidlet Adagrasib.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)