Minjuvi har fått markedsføringstillatelse i kombinasjon med Revlimid (lenalidomid) til behandling av voksne med behandlingsrefraktært B-cellelymfom. Bildet viser lymfomkreftceller. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny behandling av aggressiv lymfekreft er godkjent

EU-kommisjonen har godkjent Minjuvi (tafasitamab) i kombinasjon med Revlimid (lenalidomid) til behandling av voksne med behandlingsrefraktært B-cellelymfom. Beslutningen bygger på positive resultater fra fase 2-studien L-MIND.